Điều khoản và Điều kiện

Nhà cái uy tín MBA là nền tảng cung cấp thông tin và đánh giá về trang cá cược trực tuyến. Người dùng truy cập trang web để tìm hiểu thông tin cần đảm bảo tuân thủ những quy định sau:

1/ Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, bài viết, đánh giá, hình ảnh và tài liệu trên trang thuộc quyền sở hữu của trang web và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định về sở hữu trí tuệ.

Người dùng không được sao chép, sử dụng hoặc phân phối các nội dung này mà không có sự cho phép của trang web.

2/ Tính chính xác

Nhà cái uy tín MBA cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về các nhà cái. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin không chính xác hoặc cập nhật không đầy đủ do người dùng cung cấp

3/ Quyền riêng tư

Nhà cái uy tín MBA cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Mọi thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật và sử dụng chỉ cho mục đích nội bộ.

4/ Trách nhiệm cá nhân

Người dùng chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân và tài khoản của mình. Người dùng không được chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bất kỳ ai và phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến việc cá cược.

5/ Giới hạn trách nhiệm

Nhà cái uy tín MBA không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm pháp luật hoặc hành vi trái với quy định của các nhà cái mà người dùng có thể thực hiện. Người dùng chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định và điều khoản của các nhà cái khi tham gia cá cược.

6/ Các hành vi cấm khi truy cập

  • Nghiêm cấm truy cập và sử dụng Nhà cái uy tín MBA cho mục đích bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.
  • Nghiêm cấm việc tạo nhiều tài khoản giả mạo hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Nghiêm cấm đăng tải hoặc chia sẻ nội dung đồi trụy, bạo lực, kích động, phân biệt chủng tộc hoặc bất hợp pháp.
  • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phương tiện nào để gian lận hoặc làm sai lệch thông tin đánh giá nhà cái.
  • Nghiêm cấm việc xâm phạm vào hệ thống hoặc dữ liệu của Nhà cái uy tín MBA

Nhà cái uy tín MBA có quyền, theo quyết định của mình, áp dụng các biện pháp chế tài khi người dùng vi phạm các điều khoản cấm.

Các biện pháp chế tài có thể bao gồm nhưng không giới hạn: cảnh cáo, tạm ngừng hoạt động tài khoản, xóa nội dung vi phạm, hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web.

7/ Điều khoản bổ sung

  • Nhà cái uy tín MBA không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch hoặc vấn đề phát sinh giữa người dùng và các nhà cái được đánh giá.
  • Các đánh giá và nhận xét được chia sẻ trên trang web là ý kiến cá nhân.
  • Các liên kết tới các trang web bên ngoài có thể được cung cấp nhưng Nhà cái uy tín MBA không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web đó.
  • Nhà cái uy tín MBA có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Xem thêm các thông tin khác: